308 ഒഴിവുകളുമായി സഹകരണ സംഘം / ബാങ്കുകൾ; ഇപ്പോൾ തന്നെ അപേക്ഷിക്കാം

സഹകരണ സംഘം / ബാങ്കുകളിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം.308 ഒഴിവുകളാണ് നിലവിലെ കണക്ക്. സഹകരണ സർവീസ് പരീക്ഷ ബോർഡിലേക്കാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. വിവിധ തസ്തികളിലാണ് ഒഴിവുകൾ  ജൂനിയർ ക്ലാർക്ക് / ക്യാഷ്യർ (284)  ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ (12)  അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി / ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ്  (7)  സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ (3)  സെക്രട്ടറി (1)  ടൈപ്പിസ്റ്റ് (1) സഹകരണ സർവീസ് പരീക്ഷ ബോർഡ് നടത്തുന്ന ഓഎംആർ പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അഭിമുഖത്തിന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അഭിമുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവസാനഘട്ട … Read more

ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്

2022 ലെ റിക്രൂട്മെന്റിനുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ പുറപ്പെടുവിച്ചു. സീനിയർ റിലേഷൻഷിപ് മാനേജർ, ഇ -വെൽത്ത് റിലേഷൻഷിപ് മാനേജർ തുടങ്ങിയ പൊസിഷനുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളർക്ക് bankofbaroda.co.in എന്ന ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ആകെ 346 ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത്. അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഓരോ തസ്തികയ്ക്കും ആവശ്യമായ യോഗ്യത കൃത്യമായി പരിശോധിക്കണം. അപേക്ഷക്കുള്ള രജിസ്റ്ററേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് – സെപ്റ്റംബർ 29,2022 അപേക്ഷക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും, ഫീസ് അടക്കാനുമുള്ള അവസാന തീയതി – ഒക്ടോബർ 20,2022 സീനിയർ … Read more

1673 ഒഴിവുമായി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ : 36000 മുതൽ 63840 രൂപവരെ ശമ്പളം

ഇപ്പോൾ തന്നെ അപേക്ഷിക്കാം 1673 പ്രബേഷനറി ഓഫീസർ ഒഴിവ്. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ തുടങ്ങി  സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ബാങ്കുകളിൽ ഒന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഒരു മണിക്കൂറിൽ 100 ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയിലൂടെയാണ് സെലക്ക്ഷൻ. ഇംഗ്ലിഷ്, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്‌റ്റിറ്റ്യൂഡ്, റീസണിങ് എബിലിറ്റി എന്നീ വിഷയങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് 100 ഒബ്ജക്റ്റീവ് ചോദ്യങ്ങൾ. ഇതിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരെ  ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയുന്നു. ഈ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിലുള്ളവർക്കാണ് മെയിൻ … Read more

എങ്ങനെ ഫ്രീ ആയി CIBIL സ്കോർ കണ്ടെത്താം ?

എന്താണ് CIBIL സ്കോർ? CIBIL (Credit Information Bureau India Limited) ലോൺ ആപ്ലിക്കേഷനുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒന്നാണ് CIBIL സ്കോർ എന്നത്. ഒരാൾ ലോണിന് അപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ CIBIL സ്കോർ പഠനവിധേയമാക്കുകയും അതിനനു സരിച്ച് ലോൺ നൽകണോ എന്നതീരുമാനത്തിൽ എത്തുകയും ചെയുന്നു . ലോൺ നൽകുന്നതിനുള്ള ആദ്യ പടിയായി വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്കോറിനെ കാണാവുന്നതാണ്. വീടിനുള്ളതോ , വ്യക്തിഗതമോ എന്തു തരം ലോൺ ആയിരുന്നാലും 3 അക്കനമ്പറോട് കൂടിയ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ നിങ്ങളുടെ ലോ … Read more